Prawo jazdy – Kategoria BE

Jest to rodzaj łączonego uprawnienia, szczególnie przydatnego dla osób, które przewożących duży ładunek, tj. konie w specjalnych przyczepach, pojazdy na lawetach, łodzie na przyczepach. O uprawnienia tego rodzaju musza ubiegać się także osoby podróżujące z przyczepą campingową.

Posiadanie prawa jazdy kategorii BE uprawnia do prowadzenia:

  • pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej niż 3,5 tony (wyłączając motocykle oraz autobusy) wraz z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej niż 3,5 tony (wyłączając motocykle oraz autobusy);
  • ciągników rolniczych z dwoma przyczepami.

Minimalny wiek wymagany przy staraniach o ten rodzaj prawa jazdy wynosi 18 lat.