Prawo jazdy – Kategoria CE

Jest to uprawnienie, które pozwala rozwinąć kompetencje w zakresie prowadzenia dużych pojazdów. Osoby posiadające ten rodzaj prawa jazdy mogą wykazać się dużym atutem w branży logistycznej, spedycyjnej i transportowej.

Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do kierowania:

  • samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony (wyłączając autobusy) łącznie z przyczepą;
  • zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E, przy legitymizowaniu się prawem jazdy w kat. B;
  • zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E, przy legitymizowaniu się prawem jazdy w kat. D;
  • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami);
  • pojazdem wolnobieżnym w przyczepą (przyczepami);
  • pojazdów określonych dla prawa jazdy kategorii AM.

O ten rodzaj uprawnień mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 21 rok życia i posiadają prawo jazdy kat. C. W przypadku podjęcia równocześnie kursu kwalifikacji wstępnej minimalny dopuszczalny wiek wynosi 18 lat.