Prawo jazdy – Kategoria A1

Jest to wstęp do motoryzacji, jedno z pierwszych uprawnień do prowadzenia pojazdów, jakie można zdobyć przed osiągnięciem wieku pełnoletniości. Konieczne jest posiadanie zgody rodziców bądź opiekunów prawnych.

Legitymowanie się prawem jazdy kategorii A1 uprawnia do prowadzenia:

  • motocykli o pojemności skokowej silnika do 125cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg;
  • motocykli trójkołowych o mocy do 15kW;
  • zespołu pojazdów składającego się z pojazdu określonego dla tej kategorii z przyczepą;
  • pojazdów zaprzęgowych;
  • rowerów i wózków rowerowych.

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami na uprawnieniach kategorii A1 wynosi 16 lat. Kandydat może rozpocząć kurs nie wcześniej niż na 3 miesiące przed ukończeniem 16 roku życia.