Prawo jazdy – Kategoria B

Jest to prawo jazdy czyniące z jego właściciela pełnoprawnego uczestnika ruchu drogowego. Kursy składają się z części teoretycznej i praktycznej, podczas których adept poznaje przepisy oraz uczy się poprawnego i bezpiecznego prowadzenia pojazdu.

Uprawnienia w kategorii B pozwalają na prowadzenie:

  • samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej niż 3,5 tony (wyłączając motocykle oraz autobusy);
  • wyżej wymienionych samochodów z przyczepą lekką oraz z przyczepą inną niż lekka, o ile łączna masa nie przekracza 3,5 tony;
  • mikrobusów, o ile liczba miejsc siedzących jest mniejsza niż 9;
  • ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych;
  • pojazdów określonych dla prawa jazdy kategorii AM;
  • motocykli, o ile pojemność skokowa silnika nie przekracza 125cm3, moc jest mniejsza niż 11 kW, a stosunek mocy do masy własnej nie jest większy niż 0,1 kW/kg – dotyczy to właścicieli prawa jazdy kategorii B, posiadających je od minimum 3 lat.

Kandydat przystępujący do kursu na tego rodzaju uprawnienia powinien mieć ukończone 18 lat. Może przystąpić do kursu trzy miesiące przed ukończeniem 18 roku życia, jeśli rodzice bądź opiekunowie prawni wyrażą na to zgodę.