Prawo jazdy – Kategoria C

Jest to kategoria prawa jazdy pozwalająca na prowadzenie większych pojazdów. Jej posiadanie stanowić może istotne wzbogacenie życiorysu i być pierwszym krokiem do rangi zawodowego kierowcy.

Uprawnienia w kategorii C pozwalają na prowadzenie:

  • samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony (wyłączając autobusy);
  • zespołu pojazdów składającego się z pojazdy określonego dla tej kategorii z przyczepą lekką;
  • pojazdów określonych dla prawa jazdy kategorii AM.

Minimalny wiek dopuszczający do ubiegania się o ten rodzaj prawa jazdy wynosi 21 lat, przy czym należy wykazać posiadanie uprawnień kat. B. W przypadku rozpoczęcia kursu kwalifikacji wstępnej pełnej na przewóz rzeczy można rozpocząć kurs na ten rodzaj uprawnień w wieku 18 lat.